Bli medlem

Medlemskap kan erhållas av den som är eller har varit anställd vid Kungl. Jämtlands Fältjägarregemente, Fältjägarbrigaden, I 5, Fo 22, Jämtlandsgruppen eller Fältjägargruppen, som tjänstgjort såsom värnpliktig vid någon av nyss nämnda förband, på annat sätt har, eller har haft, anknytning till regementet / brigaden / gruppen eller hyser särskild gemenskap med regementet / brigaden / gruppen.

Medlemsavgiften är årligen 100:- och detta ger tillgång till vårt programutbud. Frivilliga bidrag välkomnas också! Föreningens plusgirokonto är 35 19 38-6.