Hedersledamöter / hedersmedlemmar

Hedersledamot och hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Som hedersledamot kallas medlem som nedlagt ett förtjänstfullt arbete för föreningen i styrelsen under en längre tid. Som hedersmedlem kallas person, som på utmärkt sätt befrämjat föreningens syften.

HedersledamöterAvlidna Hedersledamöter
H.M. Konung Carl XVI GustafCarl Eric Almgren
Jan Henrik BergqvistMichael Calmhede
Sven BomanThor-Lennart Loo
Lennart LevinStig Malmros
Roger LindekrantzSixten Nilsson
Björn Wallin...
HedersmedlemmarAvlidna Hedersmedlemmar
Carl-Erik AsplundCarl Gustaf Asplund
Henrik Landerholm...
Olof Granander
Ingvar Gustafsson