Hedersledamöter / hedersmedlemmar

Hedersledamot och hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Som hedersledamot kallas medlem som nedlagt ett förtjänstfullt arbete för föreningen i styrelsen under en längre tid. Som hedersmedlem kallas person, som på utmärkt sätt befrämjat föreningens syften.

HedersledamöterAvlidna Hedersledamöter
H.M. Konung Carl XVI GustafCarl Eric Almgren
Sven BomanMichael Calmhede
Lennart LevinThor-Lennart Loo
Roger LindekrantzStig Malmros
Björn WallinSixten Nilsson
...
HedersmedlemmarAvlidna Hedersmedlemmar
Carl-Erik AsplundCarl Gustaf Asplund
...