Aktiviteter

Kommande aktiviteter

Till samtliga aktiviteter sker anmälan till sekreterare Åke Edler senast tre vardagar före respektive aktivitet – vid årsmötet dock en vecka i förväg.
Alternativt 070-696 12 92.

Preliminär TIDSPLAN för möten 2021

DatumAktivitet  
2021-04-30H. M. Konungens födelsedag.
2021-05-27Årsmöte med föredrag Utgår
2021-05-29Veterandagen

Endast via Försvarsmaktens Youtubekanal,
ingen fysisk samling.
2021-07-30John Ericssons födelsedag.
Ceremoni kl. 12.00
2021-09-16 Styrelsemöte
2021-10-28Årsmöte med föredrag av konteramiral Ewa Skoog Haslum
2021-11-11 Styrelsemöte med föredrag av chefen för Fältjägargruppen i Östersund övlt Mikael Wassdahl.

Listan får i efterhand kompletteras med tider, lokal samt föredragshållare.


För genomförda aktiviteter, klicka här!