Aktiviteter

Kommande aktiviteter

Till samtliga aktiviteter sker anmälan till sekreterare Åke Edler senast tre vardagar före respektive aktivitet – vid årsmötet dock en vecka i förväg.
Alternativt 070-696 12 92.

Preliminär TIDSPLAN för möten 2022

2022-01-13Styrelsemöte
2022-02-17Styrelsemöte och föredrag.
Överste Björn Olsson talar om erfarenheter från tjänstgöring i EUTM Somalia
2022-03-16Årsmöte med föredrag.
Föredragshållare överste Jonas Karlsson, chef för Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår.
2022-04-21Konstituerande styrelsemöte
2022-04-30Fältjägarsamling vid HM konungens födelsedag
2022-07-29Firandet av John Ericssons högtidsdag
2022 sept
(alt 2023)
Finlandsresa med bl a besök vid Nylands brigad i Ekenäs
2022-09-15Styrelsemöte (lunchmöte)
2022-10-20Höstmöte med föredrag
Föredragshållare överstelöjtnant Mikael Wassdahl chef för Fältjägargruppen.
2022-11-10Styrelsemöte med föredrag
Föredragshållare brigadgeneral Laura Swan Wrede ställföreträdande arméchef.

Listan får i efterhand kompletteras med tider, lokal samt föredragshållare.


För genomförda aktiviteter, klicka här!