Aktiviteter

Kommande aktiviteter

Till samtliga aktiviteter skall anmälan ske till kassören Mats Lantz mats.lantz@gmail.com senast 3 dagar före varje aktivitet – vid årsmötet dock en vecka i förväg.

Preliminär TIDSPLAN för möten 2024

2024-02-13 kvällStyrelsemöte och föredrag på MilitärsällskapetFöredrag av departementsrådet Per Bolinder om "Civilt försvar nu och i framtiden"
2024-03-13 kvällÅrsmöte med föredrag på MilitärsällskapetFöredrag av överste Peter Öberg chef Rikshemvärnsavdelningen över ämnet "Hemvärnet nu och i framtiden"
2024-04-18Konstituerande styrelsemöte(Lunchmöte)
2024-04-30Fältjägarsamling vid HM Konungens födelsedag
2024-05-29VeterandagenFältjägarna representerar med Fanvakt.
2024-07-31Högtidlighållande av John Ericssons födelsedag
2024-08-26 - 29Resa till Polen(Preliminärt)
2024-09-12Styrelsemöte(Lunchmöte)
2024-10-17 kvällHöstmöte med föredrag på Militärsällskapet(Föredragshållare ej beslutad)
2024-11-07 kvällStyrelsemöte med föredrag på Militärsällskapet(Föredragshållare ej beslutad)

Listan får i efterhand kompletteras med tider, lokal samt föredragshållare.


För genomförda aktiviteter, klicka här!