Kontakt

Vår postadress

Föreningen Fältjägare i Stockholm
c/o Bengt-I Kron
Muréngatan 22
802 51 GÄVLE
Epost: bengt.k@bredband.net