Genomförda aktiviteter och bilder

Föreningen Fältjägare i Stockholm hade idag – 13 februari 2020 – förmånen att höra Jenny Marklund föreläsa under rubriken “Uppbyggnaden av totalförsvaret”.
Jenny är chef för totalförsvarssektionen vid Högkvarterets ledningsstab.

Vice ordförande Bengt-Ivar Kron tackar och överlämnar föreningens jubileumsbok.