Genomförda aktiviteter och bilder

2024-02-13 Styrelsemöte med föredrag

Föreningen besöktes av departementsrådet Per Bolinder som höll ett uppskattat föredrag rubricerat ”Civilt försvar idag och i morgon”.

På bilderna visas Per Bolinder och Per Bolund samt ordförandens avtackning av föredragshållaren.


2023-11-09 Styrelsemöte med föredrag

Avdelningschefen vid Totalförsvarsmyndigheten tillika medlemmen i Föreningens styrelse Tor-Björn Åstrand höll ett intressant föredrag om Myndigheten för psykologiskt försvar dess historia nutid och framtid.

2023-10-19 Föreningens höstmöte

Michael Sahlin som bl a tjänstgjort som statssekreterare i Försvarsdepartementet och ambassadör i Turkiet höll ett uppskattat föredrag med rubriken  ”Det säkerhetspolitiska läget 2023”.

På bilden Michael Sahlin och ordförandens avtackning av föredragshållaren.

2023-08-06 John Ericssons 220:e födelsedag

Fältjägarföreningen I Stockholm firade enligt tradition fältjägaren John Ericssons 220:e födelsedag den 31 juli på Nybroplan med fanvakt. I firandet deltog förutom Fältjägarföreningen även John Ericsson-sällskapet Oddfellow logen no 4 i Stockholm och Amerikanska Ambassaden.
Föreningen representerades av vice ordf Bengt I Kron och förre styrelsemedlemen Roger Lindecrantz.

2023-03-22 Årsmöte med föredrag ”Utvecklingen inom civila försvaret”

Vid föreningens årsmöte 2023-03-22 höll Magnus Dyberg-Ek från MSB ett mycket intressant föredrag med rubriken ”Utvecklingen inom civila försvaret”.
På bild avtackas han av ordföranden Anders Brännström.

2022-11-10 Föredrag  ”En armé som växer”

Vid förenings möte 10 november 2022 höll brigadgeneral och stf arméchef Anders Svensson ett uppskattat föredrag med rubriken ”En armé som växer”.2022-09-11 – 2022-09-14 Finlandsresa

Fältjägarföreningen i Stockholm genomförde 11-14 september en resa till Helsingfors.
Resan hade en militär inriktning och omfattade först ett besök vid Mannerheim-museet där Finlands krigshjälte från vinterkrigen 1939-40 bott. Sedan besöktes hans grav på Sandudd.

Vid Sveriges Ambassad fick gruppen en intressant information av vår Försvarsattaché kommendör Kalevi Vikström.

I besöket i Finland ingick också en halv dag vid Nylands Brigad ett förband som tillhör Marinen och det enda truppförband som utbildar på svenska och som senast i somras samövade med den svenska amfibiekåren.

  

2022-04-30 H.M. Konungens födelsedag

Föreningen firade 2022-04-30 H.M. Konungens födelsedag under högtidliga former.

Under samlingen före firandet tilldelades Jan Henrik Bergqvist såsom utnämnd hedersledamot föreningens statyett för ett uppskattat arbete som sekreterare i styrelsen i många år.
Bilder: Clas Göran Carlsson – copyright


2022-03-16 Årsmöte med föredrag


Överste Jonas Karlsson chef för Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår

Jonas Karlsson avtackas av föreningens ordförande Anders Brännström


2021-10-28

Marinchefen Ewa Skog Hasslum avtackas av föreningens ordförande Anders Brännström

I samband med årsmötet 2021-10-28 höll Marinchefen Ewa Skog Hasslum ett föredrag över ämnet ”Marinchefen och marinen idag och i framtiden med fokus på tillväxt”.


2021-07-30
Högtidlighållande av jubileet av John Ericssons 218:e födelsedag


Fanborg med representanter från

JOHN ERICSSON SÄLLSKAPET

AMERIKANSKA AMBASSADEN ODD FELLOW LOGEN NO 4 JOHN ERICSSON

FÖRENINGEN FÄLTJÄGARE I STOCKHOLM FANVAKT  JAN HENRIK BERGQVIST

PROGRAM

Välkomsttal – Alexandra Svernlöv, ordförande JES

Hyllningstal till fältjägaren och uppfinnaren John Ericsson av överste Scott Scanford nybliven arméattache vid Amerikanska ambassaden i Stockholm

Tord Ingvarsson presenterar ett anförande av historikern och barden Bengt Jonshult som talar under rubriken ”John Ericsson och världen”

Kransnedläggning av företrädare för Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson samt John Ericsson Sällskapets ordförande.

Avslutning

Fanborgen med fältjägaren Jan Henrik Bergqvist tvåa från vänster

Från vänster: Amerikas arméattache i Stockholm överste Scott Sanford, ordföranden i John Ericssonsällskapet Alexandra Svernlöv samt Tord Ingvarsson John Ericsson Sällskapet


2021-06-09 Bäste fältjägare

Den 9 juni 2021 utsågs årets bäste Fältjägare vid Fältjägargruppen i Östersund och han belönades enligt tradition av Fältjägarföreningen i Stockholm med en statyett av en fältjägare. Ceremonin ägde rum på Frösön och Föreningen fältjägare i Stockholm representerades av ordföranden i Fältjägarföreningen i Östersund Åke Hjelm.

Årets Fältjägare heter Linus Söderblom och han var ursprungligen uttagen att göra sin värnplikt som stridssjukvårdare men har under utbildningen bytt befattning och tjänstgjort på ett föredömligt sätt som gruppchef med mycket gott resultat trots kortare utbildning än övriga gruppchefer.Han har företrätt plutonen och Fältjägargruppen som förtroendeman både lokalt och vid värnpliktskongressen.

På bilden från ceremonien syns Linus Söderblom ordföranden i Fältjägarföreningen i Östersund Åke Hjelm samt chefen för Fältjägargruppen övlt Mikael Wassdahl.


2020-02-13 Föreningsmöte

Föreningen Fältjägare i Stockholm hade idag – 13 februari 2020 – förmånen att höra Jenny Marklund föreläsa under rubriken ”Uppbyggnaden av totalförsvaret”.
Jenny är chef för totalförsvarssektionen vid Högkvarterets ledningsstab.

Vice ordförande Bengt-Ivar Kron tackar och överlämnar föreningens jubileumsbok.