Genomförda aktiviteter och bilder

2021-07-30
Högtidlighållande av jubileet av John Ericssons 218:e födelsedag


Fanborg med representanter från

JOHN ERICSSON SÄLLSKAPET

AMERIKANSKA AMBASSADEN ODD FELLOW LOGEN NO 4 JOHN ERICSSON

FÖRENINGEN FÄLTJÄGARE I STOCKHOLM FANVAKT  JAN HENRIK BERGQVIST

PROGRAM

Välkomsttal – Alexandra Svernlöv, ordförande JES

Hyllningstal till fältjägaren och uppfinnaren John Ericsson av överste Scott Scanford nybliven arméattache vid Amerikanska ambassaden i Stockholm

Tord Ingvarsson presenterar ett anförande av historikern och barden Bengt Jonshult som talar under rubriken ”John Ericsson och världen”

Kransnedläggning av företrädare för Odd Fellow Logen Nr 4 John Ericsson samt John Ericsson Sällskapets ordförande.

Avslutning

Fanborgen med fältjägaren Jan Henrik Bergqvist tvåa från vänster

Från vänster: Amerikas arméattache i Stockholm överste Scott Sanford, ordföranden i John Ericssonsällskapet Alexandra Svernlöv samt Tord Ingvarsson John Ericsson Sällskapet


2021-06-09 Bäste fältjägare

 
Den 9 juni 2021 utsågs årets bäste Fältjägare vid Fältjägargruppen i Östersund och han belönades enligt tradition av Fältjägarföreningen i Stockholm med en statyett av en fältjägare. Ceremonin ägde rum på Frösön och Föreningen fältjägare i Stockholm representerades av ordföranden i Fältjägarföreningen i Östersund Åke Hjelm.

Årets Fältjägare heter Linus Söderblom och han var ursprungligen uttagen att göra sin värnplikt som stridssjukvårdare men har under utbildningen bytt befattning och tjänstgjort på ett föredömligt sätt som gruppchef med mycket gott resultat trots kortare utbildning än övriga gruppchefer.Han har företrätt plutonen och Fältjägargruppen som förtroendeman både lokalt och vid värnpliktskongressen.

På bilden från ceremonien syns Linus Söderblom ordföranden i Fältjägarföreningen i Östersund Åke Hjelm samt chefen för Fältjägargruppen övlt Mikael Wassdahl.


2020-02-13 Föreningsmöte

Föreningen Fältjägare i Stockholm hade idag – 13 februari 2020 – förmånen att höra Jenny Marklund föreläsa under rubriken ”Uppbyggnaden av totalförsvaret”.
Jenny är chef för totalförsvarssektionen vid Högkvarterets ledningsstab.

Vice ordförande Bengt-Ivar Kron tackar och överlämnar föreningens jubileumsbok.