Veteran

Vem är veteran?

Råd och vägledning – Om du behöver prata med någon.

Kontakt med andra organisationer – FM stöd av ideella organisationer

Kontakt med SMKR

Kontakt med FFjS

Friskvård

Veterankort

Vem är veteran?

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit i tjänst hos oss veteraner, oavsett om tjänstgöringen varit civil eller militär. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner och dem har Försvarsmakten ett särskilt ansvar för enligt lag. Därför finns rutiner för att förebygga och upptäcka ohälsa hos personal som tjänstgjort utomlands.

Texten tagen från FM hemsida 2014-10-20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/vartveteranarbete/

Råd och vägledning

Våra veteraner kan alltid vända sig till Försvarsmakten för information och vägledning. Vi har särskilda veteransamordnare på varje förband och personal på Försvarsmaktens HR-centrum, samt rehabiliteringsspecialister som arbetar särskilt med veteraner. Praktisk information om vårt veteranarbete hittar du på sidorna Råd och vägledning.

Texten tagen från FM hemsida 2014-10-20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/

FM stöd av ideella organisationer

Försvarsmakten samarbetar också med ideella organisationer. Hos dem kan du bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera dina erfarenheter med andra med liknande upplevelser. Kontaktuppgifter finns på sidan Samarbetspartners.

Texten tagen från FM hemsida 2014-10-20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/for-veteraner/

Ladda ner PDF om Försvarsmaktens veteranarbete.

Ladda ner PDF om Internationell insats före/under/efter.

Besök Auxmilitary.se för aktuell svensk forskning om veteranernas psykiska hälsa.

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök. Läs mer på SMKR Veteran – och anhörigsidan

Webbplats: www.smkr.se Telefon, kansli: 08-611 85 40 bemannat tisdagar kl. 09:00 – 12:00.

Kontakt med FFjS

FFjS har ingen jour men vi försöker besvara alla kontakter via telefon eller e-mail så snabbt vi kan. Vi kan ge råd och stöd till utlandsveteraner, veteraner och anhöriga till dem och det gäller före, under och efter insats. Vi kan inte genomföra behandling eller terapi.

FFjS kamratstödjare har tystnadsplikt och vidtar inga åtgärder utan överenskommelse med den som sökt hjälp. Vi för inga anteckningar eller journaler utan endast statistik över antalet kontakter. Inom FFjS kamratstödjare kan vi behöva konsultera med varandra utan att röja identiteten på den som sökt vår hjälp för att kunna hjälpa på bästa sätt.

Skicka ett email till info@ffjs.se med kontaktuppgifter och en kort beskrivning om varför du vill ha vår hjälp så skickar vi ett email eller ringer upp dig.

Kamratstödjare Sven Boman, kontaktperson SMKR

Kamratstödjare Gunnel Boman

Kamratstödjare Bengt-Ove Hammarberg, resursperson

FFjS (Föreningen Fältjägare i Stockholm) veteranverksamhet/kamratstöd drivs inom de riktlinjer som SMKR har.

Friskvård

Vill du vandra/marschera för att förbättra din kondition, deltaga i en trevlig gemenskap, uppleva Södertörns natur tillsammans med fältjägaren Bengt-Ove Hammarberg skicka ett meddelande till info@ffjs.se med namn och kontaktuppgifter så hör Bengt-Ove av sig och ni kan diskutera formerna för aktiviteten.

Veterankort

Försvarsmakten har nyligen beslutat om att införa ett så kallat ”veterankort” som kan kvitteras ut av samtliga veteraner i Försvarsmakten – såväl utlandsveteraner som dem som tjänstgjort nationellt. Veterankortet markerar att man behåller kontakten med Försvarsmakten även efter tjänstgöring.

Kortet fungerar också som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan nyttjas hos flera företag och organisationer i hela Sverige. Förmånerna sammanställs på den här hemsidan och presenteras under ”erbjudanden”.

Vilka företag som medverkar och vilka förmåner respektive företag erbjuder förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet.

Läs mer på länken: www.veterankort.se