Föreningen

Föreningens uppgift är att

  • sammanföra personer som känner gemenskap med Kungl. Jämtlands fältjägarregemente, Fältjägarbrigaden, I 5, Fo 22, Jämtlandsgruppen och Fältjägargruppen;
  • befrämja ett gott kamratskap mellan medlemmarna;
  • bidra till att upprätthålla fältjägarandan;
  • vårda regementets traditioner;
  • stimulera intresset för försvaret och medverka i försvarsupplysningen.

Medlemsavgiften är 150:- och gäller för kalenderår och möjliggör föreningens omfattande program som medlemmarna erbjuds. Frivilliga bidrag välkomnas också.

Föreningens plusgirokonto är 35 19 38-6.

Föreningens organisationsnummer hos Skatteverket är 802460-5316.