Föreningens verksamhet

Luncher med föredrag

Medlemmar med anhöriga samlas till lunch på Militärsällskapet 3-4 gånger per år, normalt den 5 i månaden. Ett kortare föredrag hålls efter måltiden.

Vårmöte (årsmöte) med middag samt höstmöte med middag

Två gånger per år samlas föreningens medlemmar till middag och kamratlig samvaro. Representant från Fältjägargruppen eller från Försvarsmaktens högkvarter ger kortare information i aktuella frågor. Vid vårmötet avhålls årsmöte före måltiden.

H.M. Konungen hedras på sin födelsedag
den 30 april

Med anledning av att H.M. Konungen varit hertig av Jämtland, är hedersmedlem i föreningen samt gjort delar av sin militärutbildning på regementet, samlas föreningens medlemmar med anhöriga för att på reserverad plats övervara den högtidliga Högvaktsavlösningen på Yttre borggården då tre musikkårer musicerar. Dessförinnan samlas Fältjägarföreningens medlemmar kl. 10.00 för kaffe på Kaffegillet, Trångsund 4 (intill Storkyrkans huvudingång) för kamratlig samvaro.

Ceremoni vid uppfinnaren och fältjägarofficeren John Ericssons staty på dennes födelsedag den 31 juli

Vid en ceremoni på Nybroplan framför John Ericssons staty deltar föreningen med föreningsfanan och fanvakt vid den av John Ericsson-Sällskapet arrangerade högtiden. Militär musikkår medverkar.

Samverkan med andra kamratföreningar

De militära kamratföreningarna i Stockholmsområdet välkomnar kamrater från andra kamratföreningar att deltaga i föreningarnas olika programpunkter. Undantaget är dock årsmöten som är interna.

Till sidans topp