Veterandagen

Här kommer det att finnas text om Veterandagen den 29 maj.