Fältjägarstatyetten

Föreningen Fältjägare i Stockholm har låtit tillverka en fältjägare i miniatyr. Soldaten är avbildad i uniform m/1872 *) med den karakteristiska ljusblå färgen på krage och uppslag, som var speciell för
I 23, senare omdöpt till I 5. Uniformsmodellen kom senare ofta att kallas m/ä (modell äldre). Geväret är av den välkända m/1896, som var i bruk långt in på 1900-talet, ja, t.o.m på 1960-talet. Ammunitionsgördeln är också av m/1896.

Denna fint handmålade lilla statyett används av föreningen då någon medlem, företrädesvis styrelsemedlem, skall belönas och tackas för förtjänstfull insats för föreningen. H.M. Konungen erhöll ett exemplar av denna fältjägarstatyett, då han på sin 50-årsdag den 30 april 1996 blev hedersmedlem i föreningen.

Dessutom har statyetten på föreningens uppdrag årligen sedan utbildningsåret 1980/1981 utdelats på regementet till bäste soldat på respektive kompani till och med utbildningsåret 2004/2005.

Traditionen har fortsatt då Fältjägarstatyetten numera utdelas till bäste fältjägare ur varje utbildningsomgång (pluton) inom Fältjägargruppen (hemvärnet för Jämtland / Härjedalen) som genomför GSU (Grundläggande soldatutbildning). Utdelningen förrättas av representant för vår förening.

Fältjägarstatyetten är handmålad av överstelöjtnant Anders Lindström.

*) Om regementets olika uniformer under olika epoker kan Du läsa i Jämtlands fältjägarregementes historia, del 1, sida 153.

statyett

statyett2

Föreningen Fältjägare i Stockholms bestämmelser för val av ”Bästa fältjägare” med tilldelning av Fältjägarstatyetten i miniatyr.

En ”Bästa fältjägare” från varje utbildningsomgång utses och tilldelas en Fältjägarstatyett i miniatyr samt diplom.

Kvalifikationer för att utses till ”Bästa fältjägare”

  • skall vara en bra soldat – betyg VG,
  • skall ha en god prognos för fortsatt engagemang inom Försvarsmakten,
  • skall vara en bra kamrat och
  • skall vara en föregångsman som har de andras förtroende.

Urvalsprocessen går till enligt följande:

Soldaterna inom respektive grupp väljer under överinseende av plutonens förtroendemän och plutonsbefälet en kandidat per grupp.

Efter valet samlas plutonsledningen och förtroendemännen under ordförandeskap av Fältjägargruppens chef. Dessa beslutar i konsensus vem som skall utses till ”Bästa fältjägare”. Kan man inte nå konsensus utser chefen för Fältjägargruppen ”Bästa fältjägare”, en av de föreslagna kandidaterna.

Fältjägarstatyett i miniatyr kan också efter förslag av chefen Fältjägargruppen till styrelsen i Föreningen Fältjägare i Stockholm (FFjS) tilldelas den soldat som under utbildningen gjort något alldeles utöver det vanliga – en mycket berömlig gärning.

Utdelandet sker i samband med avslutningsceremoni vid utryckningen av representant från Föreningen Fältjägare i Stockholm (FFjS).

Styrelsen för Föreningen Fältjägare i Stockholm.

Till sidans topp