Kungens födelsedag

2022-04-30 H.M. Konungens födelsedag

Föreningen firade 2022-04-30 H.M. Konungens födelsedag under högtidliga former.

Under samlingen före firandet tilldelades Jan Henrik Bergqvist såsom utnämnd hedersledamot föreningens statyett för ett uppskattat arbete som sekreterare i styrelsen i många år.
Bilder: Clas Göran Carlsson – copyright