Föreningen Fältjägare i Stockholm

byggnad

Välkommen till Föreningen Fältjägare i Stockholm och vår hemsida!

Klicka på länken under Aktuellt för att visa programmet för 2024!

Några ord från ordföranden!

Vi som är medlemmar i Föreningen Fältjägare i Stockholm är måna om att den sammanhållning och anda som utgår från Jämtlands Fältjägarregemente skall vårdas nu och i framtiden också i Mälardalen. Det handlar om Jämtland, Fältjägare, gemenskap mellan olika generationer och att hålla sig à jour med försvarsdebatten och utvecklingen i samhället.

Normalt träffas vi några gånger om året för luncher eller middagar med tillhörande föredrag av någon person i något aktuellt ämne. På Hans Majestät Konungens födelsedag 30/4 samlas föreningens medlemmar på Kaffegillet i Gamla stan varefter vi åser vaktavlösningen på yttre borggården från reserverad plats.

Traditionsenligt deltar föreningen varje år med fanvakt på fältjägarofficeren och uppfinnaren John Ericssons födelsedag 31/7.

Vissa år genomför vi resor tillsammans. Den senaste gick till Finland under vice ordförandens ledning.

Föreningens aktiviteter ska tjäna inriktningen att hålla ihop, att hålla kontakten med det Fältjägarregemente som nu kommer att växa upp i Jämtland och att hålla oss informerade om samhällsutvecklingen och särskilt försvarsdebatten.

Min förhoppning är att Du som läser detta är intresserad av att dela vår gemenskap. I andra delar av den här hemsidan kan Du läsa om hur det formellt ska gå till.

Vänd Dig gärna till någon av de här personerna om Du har något särskilt som Du vill fråga om eller framföra:

Anders Brännström, ordförande, 070-689 30 06, andersbrannstrom56@gmail.com

Jonas Egervärn, sekreterare, 070-554 18 01, jonas.egervarn@gmail.com

Välkommen att bli medlem i Föreningen Fältjägare i Stockholm!

Fältjägarhälsning

Anders Brännström
Ordförande i Föreningen Fältjägare i Stockholm

 

gulabandet

FFjS stöder Gula Bandet. Köp Gula Bandet – till stöd för Sveriges veteraner och soldater i utlandstjänst.

I 5 igenkänningssignal

Uppdateringar

Läs om Föreningens stöd till veteraner