MannerheimSamfundet i Sverige

För att värna om marskalkens arv grundades den 4 juni.2017, med ambassadens medverkan, det Svenska Mannerheim Samfundet i Stockholm och har numera bytt namn till MannerheimSamfundet i Sverige.

Ordförande Björn Säfwenberg