Överste Karl Johan Sergels bok

Dessa bilder (hela boken) är en scannad kopia av fotografier.

Boken finns i ETT (1) originalexemplar.

Fotografierna har överlämnats till FFjS av RO/Övlt Bengt Herman Nilssons änka Cecilia Herman-Nilsson.

Boken är skriven och målad av Övlt Sven Cronholm I 5.

Översten och Regementschefen Karl Sergel fick boken som gåva vid sin avgång som Regementschef av officerskamraterna vid regementet.

Boken heter: ”Fältjägarna”

Daterad ”Östersund 1969”

”Till Översten mm
Karl Johan Sergel
1961-1968 chef för
Kungl Jämtlands
fältjägarregemente

från officers-
kamraterna vid
regementet” Sid 3

”I över 40 år har din vapenrock tillslutits med
några av dessa knappar, som oförändrade bu-
rits till minst tjugotalet uniformsmodeller

En gång fältjägare
alltid fältjägare

Din långa vittomspännande mannagärning
har krönts med ett sjuårigt chefsskap
över Kungl Jämtlands fältjägarregemente” Sid 34

”Präntad av Sven Cronholm, Östersund
bunden av Ragnar Johansson, ——||——
italienskt akvarellpapper, 334lbs
pergamentet är av okänt ursprung
akvarellfärger: Winson 6 Newton, s.l.
oljelackfärger. Humbrol Emanuel
boken är utgiven i ett exemplar” Sid 35

Inscannad av Michael Calmhede.

Klicka på respektive bild för att förstora den.