Litteratur, musik och film

Litteraturförteckning
Musikförteckning
Filmförteckning

Regementet speglas i åtskilliga skrifter. De flesta finns naturligtvis på biblioteken, en del av dem går att finna hos bokhandlarna, i antikvariaten eller hos bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB). Med hjälp av Internet kan Du söka på följande adresser: www.antikvariat.net respektive SMB: www.smb.nu

Årsskriften Fältjägaren utgivs av Fältjägarföreningen och kan köpas från kamratföreningen i Östersund. Fältjägarkontakten utgavs två gånger om året såsom information till all anställd personal. Fältjägarbulletinen, språkrör för fältjägare i förskingringen, utges av Föreningen Fältjägare i Stockholm fr.o.m. år 2006.

Du kan lyssna på regementets egna marscher och signal under Nostalgi.

Litteraturförteckning:
(sammanställd av Jan Henrik Bergqvist 2019)

 • Armfeldts fälttåg mot Trondheim 1718-1719

  en kommenterad bibliografi, Svante Hedin (367s, utg. 1986)

 • Död på fjället, Till 250-årsminnet av Jämtlandsarmén och fälttåget över gränsfjällen 1718-1719

  Redaktör: Sven Cronholm, en specialutgåva av Fältjägaren, medlemsblad för Fältjägarföreningen nr 39, (183s, utg. 1968)

 • Fältjägare i Stockholm under 50 år

  redaktör: Lennart Levin (129s, utg. 1997)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 77 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (64s, utg. 2006)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 78 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (64s, utg. 2007)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 79 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (64s, utg 2008)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 80 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (72s, utg 2009)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 81 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (65s, utg 2010)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 82 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (92s, utg 2011)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 83 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (64s, utg 2012)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 84 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (84s, utg 2013)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 85 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (88s, utg 2014)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 86 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (80s, utg 2015)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 87 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (56s, utg 2016)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 88 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (120s, utg 2017)

 • Fältjägaren, årsskrift för Fältjägarföreningen

  nr 89 redaktör: Sven-Gunnar Olsson (89s, utg 2018)

 • Fältjägarna 350 år, 1646-1996

  Redaktör: Sidney Jämthagen. Redaktionsråd: Ingvar Gustafsson och Gunnar Hjelm (170s, utg. 1996)

 • Kungl. Jämtlands fältjägarregemente 1646-1946

  minnesskrift utgiven i anledning av regementets 300-årsjubileum Redaktionskommitté: Olof Orrheim, Lennart Björkquist, Janrik Bromé, Svante Höglin, Erland Lindhammar, Stig Ramstedt (103s, utg. 1946)

 • Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia

  Redaktör Lennart Rosell. Regementets historiekommitté: Carl Eric Almgren, Ragnar Ohlson, Lennart Rosell, Karl Sergel, Birger Steckzén 580s, utg. 1966)

 • Militär ledning i Nedre Norrland

  minnesskrift med anledning av milo NN upphörande 1993 av Lennart Westerberg (80s, utg. 1993)

 • Minnen från Sveriges militära beredskap 1939-1945

  Sven H. Åsbrink (183s, postumt utg. 1997)

 • Regementets historieverk delarna I-IV

  Redaktör och huvudförfattare: Ingvar Gustafsson

  I: Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och staden (240x, utg. 2001)

  II: Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och staden (244x, utg. 2002)

  III: Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och staden (420x, utg. 2003)

  IV: Jämtlands fältjägarregemente – regementet, bygden och staden (284x, utg. 2006)

  Kan beställas genom Fältjägarföreningen, pris 250kr + porto.

 • Skidspår och stickspår

  Bengt-Herman Nilssons memoarer (utg. postumt 2007)

 • Soldat och general under kalla kriget

  Carl Björeman (360s, utg. 2005)

 • Tretusen man kvar på fjället

  Torsten Boberg och Erik Maijström (206s, 1944, omarbetad upplaga 1962)

 • Östersunds/Jämtlands försvarsområde, en minnesskrift

  Redaktion: Ingvar Gustafsson, Gunnar Hjelm och Lennart Westerberg (145s, utg. 1997)

 • Fältjägarnas IF 100 år

  Redaktör Claes Andersson (96s, 2009) Beställes genom Seth Persson, Fältjägarnas IF, Box 3105, 83103 Östersund, Telefon: 070-2151093, E-post: faltjagarnas.if@comhem.se. Pris 75kr + porto.

 • Landet under missilbanorna

  Carl Björeman, Stockholm, Timbro (100s utg 1989)

 • Försvarets förfall. Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig

  Carl Björeman, Stockholm, Santérus förlag (305s utg 2011)

 • Var vi redo? Svenska armén under kalla kriget

  Carl Björeman, Stockholm, SMB (182s utg 2013)

 • Fånga din dag

  Ambjörn Sandler, Jengel förlag AB (192s utg 2008)

 • Före rullstolen. Så här var det – eller minns jag fel?

  Ambjörn Sandler, Jengel förlag AB (264s utg 2012)

 • Utmaningen: flytten eller flykten från Sverige

  Ambjörn Sandler, Jengel förlag AB (utg 2013)

Till sidans topp

Musikförteckning

 • Sveriges Infanterimarscher (CD)

  Innehåller I 5 marsch, Symfonikernas musikkår i Stockholm, Dir. Christer Johannesen och Jorma Panula. SMICD-002 Scandinavian Musik Interest, Stockholm, Sweden 1987. Kan beställas från SMI (Scandinavian Music Interest) hemsida: www.belfrage.nu/svenot1.htm och kostar 114 sek + porto.

Till sidans topp

Filmförteckning

 • Fältjägarna 350 år (VHS)

  Innehållande: Historisk parad genom staden, Fanöverlämning av HM Konungen, Uppvisningar och utställningar.

  Baksidestext: Fältjägarna i Östersund firade den 23 till 25 augusti 1996 350 år som förband. I dagarna tre firades jubilaren och jubileet blev samtidigt en ny milstolpe då såväl Fältjägarregementet som Fältjägarbrigaden fick mottaga var sin ny fana ur H M Konungens hand.

  Firandet blev en fest för samtliga fältjägare och även östersundsbon i gemen kunde känna sig delaktig i firandet. Parader, krönikespel och förevisningar vände sig också till allmänheten.

  Filmen är resultatet av åtta timmar råfilm, som redigerats ner till ett överskådligt material. För att bjuda en bild av helheten har det klippts i tal och sånger. Talarna må förlåta att de endast till valda delar återges, men stämningen i vilken talen framfördes är bevarad.

  Filmen om jubileet är ett minne för dem som var med, men utgör också en påminnelse om en tradition och förbandsanda att slå vakt om för framtiden.

Till sidans topp