• Årsprogram 2020

  2022-01-13Styrelsemöte
  2022-02-17Styrelsemöte och föredrag.
  Överste Björn Olsson talar om erfarenheter från tjänstgöring i EUTM Somalia
  2022-03-16Årsmöte med föredrag.
  Föredragshållare överste Jonas Karlsson, chef för Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår.
  2022-04-21Konstituerande styrelsemöte
  2022-04-30Fältjägarsamling vid HM konungens födelsedag
  2022-08-01Firandet av John Ericssons högtidsdag
  2022 sept
  (alt 2023)
  Finlandsresa med bl a besök vid Nylands brigad i Ekenäs
  2022-09-15Styrelsemöte (lunchmöte)
  2022-10-20Höstmöte med föredrag
  Föredragshållare överstelöjtnant Mikael Wassdahl chef för Fältjägargruppen.
  2022-11-10Styrelsemöte med föredrag
  Föredragshållare brigadgeneral Laura Swan Wrede ställföreträdande arméchef.
 • TEST

  Test av inlägg