• Årsprogram 2020

  2023-01-11StyrelsemöteLunchmöte Blasieholmsrestaurangen
  2023-03-22Årsmöte med föredrag."Utvecklingen inom civila försvaret" Föredragshållare Magnus Dyberg-Ek MSB
  2023-04-20Konstituerande styrelsemöteLunchmöte
  2022-04-30Fältjägarsamling vid HM Konungens födelsedag
  2023-07-28Högtidlighållande av John Ericssons högtidsdag
  2022-09-14StyrelsemöteLunchmöte
  2022-10-19Höstmöte med föredrag Föredragshållare ej beslutad
  2022-11-09Styrelsemöte med föredrag Föredragshållare ej beslutad
 • TEST

  Test av inlägg