• Årsprogram 2020

  DatumAktivitet  
  2021-02-10Digitalt styrelsemöte kl. 15-16
  2021-03-11Årsmöte med föredrag (överstelöjtnant Mikael Wassdahl talar om militär verksamhet och utveckling i Östersund de kommande åren)
  2021-04-15 Konstituerande styrelsemöte
  2021-04-30H. M. Konungens födelsedag.
  2021-05-29Veterandagen
  2021-06-07/10 Ev. Finlandsresa med besök vid Nylands Brigad
  2021-07-31John Ericssons födelsedag.
  2021-09-13 Styrelsemöte
  2021-10-14 Höstmöte med föredrag (föredragshållare ej beslutad)
  2021-11-11 Styrelsemöte med föredrag (föredragshållare ej beslutad)
 • TEST

  Test av inlägg