Årsprogram 2020

2023-01-11StyrelsemöteLunchmöte Blasieholmsrestaurangen
2023-03-22Årsmöte med föredrag."Utvecklingen inom civila försvaret" Föredragshållare Magnus Dyberg-Ek MSB
2023-04-20Konstituerande styrelsemöteLunchmöte
2022-04-30Fältjägarsamling vid HM Konungens födelsedag
2023-07-28Högtidlighållande av John Ericssons högtidsdag
2022-09-14StyrelsemöteLunchmöte
2022-10-19Höstmöte med föredrag Föredragshållare ej beslutad
2022-11-09Styrelsemöte med föredrag Föredragshållare ej beslutad