Årsprogram 2020

DatumAktivitet  
2021-02-10Digitalt styrelsemöte kl. 15-16
2021-03-11Årsmöte med föredrag (överstelöjtnant Mikael Wassdahl talar om militär verksamhet och utveckling i Östersund de kommande åren)
2021-04-15 Konstituerande styrelsemöte
2021-04-30H. M. Konungens födelsedag.
2021-05-29Veterandagen
2021-06-07/10 Ev. Finlandsresa med besök vid Nylands Brigad
2021-07-31John Ericssons födelsedag.
2021-09-13 Styrelsemöte
2021-10-14 Höstmöte med föredrag (föredragshållare ej beslutad)
2021-11-11 Styrelsemöte med föredrag (föredragshållare ej beslutad)