Veterandagen

Aktivitet: Veterandagen
Plats: Sjöhistoriska museet
Beskrivning: Veterandagen, ’United Nations Peace Keepers Day’, högtidlighålls vid Veteranmonumentet framför Sjöhistoriska museet kl. 14.00. Dagen högtidlighålls på statsceremoniell nivå med stor parad, fanborg, tal, kransnedläggningar samt medverkan av Arméns Musikkår. Arrangör: FM.

Börjar: 14:00
Datum: 2016-05-29