Styrelsen sammanträtt

Genomgång av reviderade stadgeförslaget.

Redovisning av Fältjägarbulletinens innehåll.

Planering inför årsmötet.

Admin | webbproduktion av webify