H.M. Konungens födelsedag

Aktivitet: H.M. Konungens födelsedag
Plats: Kaffegillet invid Storkyrkan
Beskrivning: Fältjägarträff på Kaffegillet invid Storkyrkan inför H.M. Konungens födelsedags firande i samband med högvaktsavlösningen. Samling kl 10.00 för kaffestund och därefter åser vi den extra festliga högvaktsavlösningen från reserverad plats på Yttre Borggården.

Börjar: 10:00
Datum: 2016-04-30