Föreningens styrelse

Ordförande
Anders Brännström
Vice ordförande
Bengt Ivar Kron
Sekreterare
Åke Edler
Klubbvärdinna
Gunnel Boman
Biträdande klubbvärd
Folke Johansson
Kassör
Mats Carlerby
Veteranfrågor, fanförare
Bengt-Ove Hammarberg
Ledamot
Göran Cederberg
Ledamot
Patrik Bäck
Medlemssekreterare, fanförare
Jan Henrik Bergqvist
Suppleant
Andreas Hagvall
Suppleant
Magnus Torstensson
Revisor
Ingvar Gunnarson
Revisorssuppleant
Kåre Engström

Sammankallande valberedningen: Håkan Kjellsson