Föreningens styrelse

Ordförande
Thor-Lennart Loo
08-87 07 43
Sekreterare, redaktör, IT
Jan Henrik Bergqvist
08-660 55 20
Kontaktman med Östersundsföreningen
Bengt-Ivar Kroon
063-12 83 14
Veteranfrågor
Gunnel Boman
08-5101 28 63
Klubbmäster
Björn Wallin
Ledamot, rekryteringsansvarig och Facebookfrågor
Leif Herlitz
070-184 57 54
Vice ordförande
Sven Boman
08-5101 28 63
Kassör
Roger Lindekrantz
08-715 32 88
Veteranfrågor,
2. protokollsekreterare
Bengt-Ove Hammarberg
070-395 24 62
Revisor
Ingvar Gunnarson
08-756 81 17
Revisorssuppleant
Kåre Engström

Sammankallande valberedningen: Håkan Kjellsson

Admin | webbproduktion av webify