Ordföranden har ordet

Fältjägarvän!

När Du läser dessa rader har Du förmodligen för första gången tittat in på vår nya hemsida.

Vi i styrelsen hoppas att hemsidan ska bli en mötespunkt för våra medlemmar både för att hålla kontakt och återknyta gamla kontakter. Förr träffades vi regelbundet vid särskilda övningar för befäl, vid krigsförbandsövningar och på fältövningar, men vårt repetitionsövningssystem försvann och slutligen lades också regementet ned.

Den första delen av föreningens nytändning blev Fältjägarbulletinen, som just utkommit med sitt fjärde nummer. Bulletinen har blivit väl mottagen, bland andra har vår hedersmedlem H.M. Konung Carl XVI Gustaf uttryckt sitt gillande.

Den andra delen är vår hemsida.

Den tredje delen skall vara Du, ja, just Du. Jag talade för ett tag sedan med en av våra mer kända historiska författare om hans källforskning. Han sa då att han var förvånad över vad lite skrivet det fanns av och om officerare och värnpliktiga. Det saknas personliga upplevelser och skildringar från övningar, utlandstjänst och ”vardaglig verksamhet”. Det gällde inte minst tiden från beredskapen 1939-1945 och fram till nutid.

Vid våra lunchmöten, där vi varmt välkomnar fler deltagare, så har vi under senare tid hört Roger Lindekrantz berätta om sin tid i US Army inklusive Korea. Mycket spännande och intressant. För något år sedan hörde vi Björn Huldberg berätta om sin tid som fånge hos Katangas gendarmer. Ingvar Gustafsson har skrivit om den legendariska officeren Erik Jerkland i bulletinen etc!! Jag tror att de flesta av oss har något att berätta om egna upplevelser, om kamrater och om befälet. Det kan man göra i vår medlemstidning Fältjägarbulletinen, på vår hemsida eller i glada kamraters lag på våra möten.

En kamratförening som inte har något regemente kvar kommer att dö sotdöden, tror många.
Det är totalt fel. Smålands husarer som försvann redan 1925 har en mycket livaktig förening som är fylld av husarättlingar. Vår förening ökar nu med hjälp av direktrekrytering där Gunnel Boman och Anders Raneryd skall ha en särskild eloge för god insats. Även Du som redan är medlem kan bidra genom att puffa på fältjägare i förskingringen som Du möter. Vår medlemsavgift är låg.

Med fältjägarhälsningar
Thor-Lennart Loo
Ordförande

Till sidans topp

Admin | webbproduktion av webify