Hedersledamöter / hedersmedlemmar

Hedersledamot och hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Som hedersledamot kallas medlem som nedlagt ett förtjänstfullt arbete för föreningen i styrelsen under en längre tid. Som hedersmedlem kallas person, som på utmärkt sätt befrämjat föreningens syften.

Hedersledamöter

 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf
 • Carl Eric Almgren †
 • Carl Björeman †
 • Sven Boman
 • Michael Calmhede †
 • Lennart Levin
 • Roger Lindekrantz
 • Thor-Lennart Loo †
 • Stig Malmros †
 • Sixten Nilsson †
 • Ragnar Persson †
 • Anders Raneryd †
 • Dag Stiernspetz †
 • Björn Wallin
 • Nils Östlund †

Hedersmedlemmar

 • Carl Gustaf Asplund †
 • Carl-Erik Asplund
 • Birgit Bergström †
 • Sixten Clarholm †
 • Bengt Ekeroth †
 • Sture Fornwall †
 • Peter Grönlund †
 • Ingvar Gustafsson
 • Karin Holter †
 • Kjell Lagerström †
 • Henrik Landerholm
 • Karin Lindhammar †
 • Christer Brandt-Lundin †
 • Harry Mogren †
 • Hugo von Sydow †
 • Widar Wågland †
 • Tore Åberg †