Fältjägarbulletinen – medlemstidningen

Föreningens tidning kom med sitt första nummer 2006 för att i huvudsak skildra regementets nedläggningsceremoni. Styrelsen fann tidningen ha en värdefull funktion såsom informationsspridare och som därutöver kan öka känslan av sammanhållning inom föreningen.

Styrelsens ambition är att Fältjägarbulletinen fortsättningsvis utkommer en gång per år med bland annat återblickar, kortare eller längre tid tillbaka. Alla intresserade är välkomna att bidraga med manuskript, fotografier och tips.

Redaktör
Jan Henrik Bergqvist
08-660 55 20
Admin | webbproduktion av webify