Föreningen Fältjägare i Stockholm

byggnad

Välkommen till Föreningen Fältjägare i Stockholm och vår hemsida!

Vi är en militär kamratförening stiftad 1947 med anknytning till

  • Kungl. Jämtlands fältjägarregemente
  • I 5
  • Fältjägarbrigaden
  • Jämtlands försvarsområde, Fo 22
  • Jämtlandsgruppen
  • Fältjägargruppen

Föreningen är öppen för kvinnor och män, såväl anställda som f.d. anställda och värnpliktiga av alla kategorier – och även för den som känner samhörighet med regementet och dess traditioner av annan anledning.

På de följande sidorna finner Du information om vår verksamhet, styrelsen, hur man blir medlem, regementets historia, föreningens historia, vår fana, stadgar och mycket annat. Hemsidan har också länkar till andra föreningar och vissa myndigheter, vilket kan underlätta sökandet efter information.

Du är välkommen att lämna synpunkter på hemsidans information och detta görs enklast via vårt kontaktformulär. Vi välkomnar även texter och bilder för publicering på hemsidan.

Vill du använda texter och bilder från hemsidan skicka förfrågan via vårt kontaktformulär.

Webbredaktörer:          Jan Henrik Bergqvist, Erik Dalhammar

gulabandet

FFjS stöder Gula Bandet. Köp Gula Bandet – till stöd för Sveriges veteraner och soldater i utlandstjänst.