Fältjägarlunch

Aktivitet: Fältjägarlunch
Plats: FMV, Banérgatan 62
Beskrivning: Fältjägarlunch på FMV, Försvarets Materielverk, Banérgatan 62, kl. 12.30 d.v.s. samling i entrén till ”Tre Vapen”, medtag din id-handling! Föredrag av överingenjör Per Arvidsson: Den svenska soldatens utrustning.

Börjar: 12:30
Datum: 2016-05-10