• Sture Fornwall *24/4 1919 †9/8 2009

  Sture Fornwall Översten av första graden Sture Fornwall, Saltsjöbaden har efter en tids sjukdom avlidit 90 år gammal. Hans närmaste är dottern Charlotte samt dotterdottern Caroline med familj. Sture Fornwall föddes i Gävle och växte upp i Uppsala där han tog studentexamen 1938.

  Fornwall valde i skuggan av andra världskriget att bli yrkesofficer. Han blev 1942 fänrik vid Hälsingarna i Gävle. Han genomgick de sedvanliga militära skolorna och blev generalstabsofficer 1961. Efter kaptenstjänst vid Livgrenadjärerna i Linköping utnämndes han till major och stabschef vid III milostaben i Skövde. Han var chef för svenska FN-bataljonen 27G i UNEF I under april-okt 65. 1968 utnämndes han till överste och chef vid Kungl Jämtlands fältjägarregemente i Östersund. I samband med omorganisationen av arméns regementen och försvarsområden 1974 utnämndes han till överste av första graden och befälhavare för Jämtlands försvarsområde, I 5/Fo22. Han utvecklade denna organisation som i samarbete med länsstyrelsen blev en effektiv länk i totalförsvaret. Innan han avslutade sin militära karriär och sitt sista år som regementschef var han chef för övervakningskommisionen i Korea under april-okt 1978. Sammanlagt var han regementschef i 11 år. En lång tid att både påverka och prägla regementet och dess omgivning.

  Sture Fornwall var en chef av den gamla stammen. Han var orädd och tålde inga potemkinkulisser. Småpåvarnas tid var förbi. Han krävde ordning och reda samt ställde höga och utvecklande krav inte minst på de yngre officerarna. Hans mål var stil och sammanhållning i syfte att skapa förband med god förmåga särskilt under vinterförhållanden.

  Han fullföljde en lång tradition vid regementet att uppmuntra utlandstjänstgöring, kommenderingar till skolor och att utöva idrott med militär anknytning. Under Fornwalls ledning genomfördes ”Armfeltmarschen”, 250 år efter truppernas återtåg över gränsfjällen i synnerligen hårt väder 1-3 januari1969. Han var 1968-72 ordförande i Jämtland-Härjedalens friidrottsförbund.

  Bakom hans mycket bistra och kärva yttre så fanns en god portion humor som kom fram på äldre dagar. Han skrattade högt och länge åt de skämt som drabbade honom vid subalternernas Lillejular. Sture Fornwall fick leva ett långt och rikt liv. Efter pensionering flyttade han med hustrun Marianne till Skåne med vinterboende i Frankrike. Han var 1987-88 ordförande i Svenska Rivieraklubben. Hustrun Marianne avled 1991. 2005 flyttade han till Saltsjöbaden för att komma närmare de sina. När Sture den 24 april firade sin 90-årsdag var lägenheten fylld av anhöriga och vänner. Han gladde sig mycket åt uppvaktningen.

  Han var en uppskattad och trogen gäst vid Fältjägarträffarna i Stockholm och in i det sista höll han fast vid devisen:

  ”En gång Fältjägare, alltid Fältjägare.”

  Karl-Evert Englund, f.d. chef Jämtlands fältjägare

  Ingvar Gustafsson, f.d. chef Jämtlands fältjägare

  Thor-Lennart Loo, ordförande i Föreningen Fältjägare i Stockholm

  Carl Björeman, f.d. ordförande i Föreningen Fältjägare i Stockholm