• 2010-07-29

  Fanvakt vid högtidlighållandet av John Ericssons minne

  Föreningen deltog med sin fana vid högtidlighållandet av John Ericssons minne. Ceremonin genomfördes vid John Ericssons staty intill Nybroviken med tal, kransnedläggning samt musik av Arméns Musikkår.

 • 2010-05-27

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid hedersledamoten Widar Wåglands begravning i Söderledskyrkan, Farsta.

 • 2010-05-05

  Fältjägarlunch

  Tolv medlemmar intog lunch på Militärsällskapet.
  Till kaffet berättade vår hederledamot Carl Björeman på sitt sedvanliga skarpsinniga, analytiska och humoristiska sätt bl. a. om generalmajoren Claes Skoglunds bok ”Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, Ett kontrafaktiskt uppslag 2009”.

 • 2010-04-30

  Högvakt

  Drygt 20-talet medlemmar var närvarande för att åse högvaktsavlösningen.
  Föreningens medlemmar samlades traditionenligt för kaffe med bulle i Kaffe Gillets valv och åsåg därefter en föredömlig högvaktsavlösning från ”reserverad plats”.
  Föreningens 1. fanförare Jan Henrik Bergqvist förde från föreningens reserverade plats FFjS fana med sedvanlig bravur.

 • 2010-03-23

  Årsmöte på Kavallerimässen

  Föreningen genomförde sitt årsmöte på Kavallerimässen – K 1.
  Under ”Giv Akt” åhördes regementets marsch.
  Ordförande läste därefter två verser ur Esaias Tegnérs dikt Jämtlands jakt,
  Därefter lästes namnen upp på de medlemmar som under året avlidit följt av en tyst minut för att hedra deras minne.
  Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes därefter.
  I Pelarsalen avnjöts en underbar middag bestående av bl. a. renfilé.
  Till kaffet berättade tidigare regementschefen vid regementet brigadgeneral Håkan Espmark på ett intresseväckande sätt om ”Internationellt militärt försvarsmaterielsammarbete”.

 • 2010-02-05

  Fanvakt vid jordfästning
  Fanvakt från föreningen vid hedersledamoten Christer Brant-Lundins jordfästning i Petruskyrkan, Stocksund.

 • 2009-12-15

  15 december Jullunch

  20 medlemmar varav sju damer deltog i den traditionsenliga jullunchen på Militärsällskapet.

 • 2009-11-24

  24 november Filmkväll

  Vid föreningens tredje filmafton visades den finska filmen Rukajärven tie. Den sakkunnige Jan Molin från Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening inledde kvällen med att ge en utmärkt bakgrundsbild till filmen, som handlade om inledningen av 14:e divisionens anfall in i Sovjetunionen 1941, d.v.s. Fortsättningskriget början. Den välfilmade, tidvis gastkramande och känslosamma filmen höll ett hårt grepp om de nästan 60 besökarna.

 • 2009-11-12

  11 -12 november styrelsmöte

  Styrelsen genomförde den 11 – 12 november en 22 timmarskryssning med Birka Princess.

  Under resan genomfördes ordinarie styrelsemöte med tyngdpunkten på aktiviteter 2010, det långsiktiga arbetet inom styrelsen, rekrytering av medlemmar och styrelse samt ekonomi.

 • 2009-10-20

  Höstmöte på Kavallerimässen K 1

  28 medlemmar hade samlats till höstmötet.

  C LG öv Håkan Hedlund berättade om sin tid som chef för FS 16 i Afghanistan vintern 2008/09. En härlig middag bestående av oxfilé och portvinssås åts. Chefen Fältjägargruppen övlt Sven Mattsson informerade om läget inom kasernområdet, på övningsfältet och Fältjägargruppen.

 • 2009-10-05

  Besök på Riddarhuset

  Fältjägarlunch hos Kaffegillet i Gamla Sta´n, varefter visning skedde av Riddarhuset. Intendenten Anders Lindström höll ett alldeles strålande föredrag om huset, om adeln och dess påverkan på svensk politik. Det förekom inte en tendens att nicka till under denna högtidsstund. Det blev ett oerhört lärorikt studiebesök för den historiskt intresserade!

 • 2009-09-04

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Sture Fornwalls jordfästning i Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden.

 • 2009-07-31

  Fanvakt vid högtidlighållandet av John Ericssons födelsedag

  Föreningen deltog med fana vid högtidlighållandet av John Ericssons födelsedag, som skedde vid John Ericssons staty på Nybroplan.

 • 2009-07-23

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Arne Landelius jordfästning i Nacka kyrka.

 • 2009-04-24

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Nils Östlunds jordfästning i S:ta Birgitta kyrka, Nockeby, Bromma.

 • 2009-02-05

  Fältjägarlunch

  Till årets första fältjägarlunch samlades 14 personer för att avnjuta en god lunch. Dagens föredragshållare överste Johan Föhlstad hade fått förhinder. Detta ledde till att minnen från gamla tider kunde blomma ut i diskussionen.

 • 2008-12-16

  Jullunch

  Föreningens traditionella jullunch samlade 25 medlemmar.

  Arne Sjöblom och Emelie Tonogai hade ordnat en frågetävling med 15 frågor om Fältjägariana och såväl militär som allmän historia. Medlemmarna delades in två och två förutom styrelsen som inte fick deltaga. Segrade gjorde som sig bör två av föreningens seniorer Carl Björeman och Karin Lindhammar. Det segrande paret samt tvåan och trean erhöll pris.

 • 2008-11-19

  Filmkväll

  Drygt 70 personer bevistade filmkvällen på FHS.

  Filmen som visades var Tali-Ihantala – Slaget om Finland 1944. Den handlar om de mycket svåra avärjningsstriderna på Karelska näset i juni 1944. Finlands öde hängde på en skör tråd.

  Filmen introducerades av Jan Molin som är en av filmens skapare. Han beskrev på ett informativt sätt det politiska och militära läget, styrkeförhållandena och stridens förlopp. Jan är styrelsemedlem i Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening. Det var en mycket tagen och nöjd publik som efter filmen samlades i FHS pub för ta en öl och äta en macka.

  Deltagarna fick vid den avslutande frågestunden en hälsning via telefon från och kunde också ställa frågor till veteranen och hjälten – den siste –  den dåvarande frivillige svenske plutonchefen och senare övlt Orvar Nilsson. Detta var sannolikt hans sista offentliga framträdande. Orvar Nilsson 89 år avled en kort tid därefter den 21 december.

 • 2008-11-05

  Lunchmöte

  26 medlemmar lyssnade till Jan Ulinder fd yrkesofficer vid P 1, när han med en Powerpointpresentation redovisade sin utredning om fjällolyckan 1944 i Anarisfjällen då fyra Fältjägare omkom.

  Utredningen hade tillkommit på uppdrag av anhöriga till en av de omkomna Hans Östergren. Dessa representerades av brorsonen Peter Östergren med hustru.

 • 2008-10-14

  Höstmöte

  24 medlemmar hade samlats till höstmötet på Militärsällskapet.

  Efter fördrink och intagen måltid informerade Chefen för Fältjägargruppen övlt Sven Mattsson om läget i Östersundområdet och den positiva framtidstro som råder inom gruppen. Han berättade också om de just avslutade Militära skytte-VM – VMSC 2008 som han var tävligsledare för och som genomfördes inom Bodens garnison den 14 – 21 september.

  Kvällen höjdpunkt får anses vara när föreningsmedlemmen Erland Charlsworth efter 40 år som reservofficer tilldelades Reservofficersmedaljen i guld för väl genomförd tjänstgöring. Föreningens ordförande Thor-Lennart Loo höll talet till Erland och medaljen överlämnades av Chefen Fältjägargruppen.

 • 2008-09-05

  Lunchmöte

  Höstens första lunchmöte på Militärsällskapet med föredrag av övlt Michael Johansson, HKV. Han berättade om sitt arbete i National Security Center i Kosovo i samband med landets självständighetsförklarande.

 • 2008-08-20

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Markku Sieppis jordfästning i Silverdals kapell i Sollentuna.

 • 2008-07-31

  Uppfinnaren och Fältjägaren John Ericssons födelsedag

  Traditionsenligt deltog föreningen med sin fana vid högtidlighållandet av John Ericssons födelsedag vid ceremonin invid statyn på Nybroplan. Trots högsommarvärme, +29 °C, uppgick deltagarna till ett sextiotal personer. Från vår förening deltog hedersmedlemmen och förre regementschefen Sture Fornwall, ordföranden Thor-Lennart Loo, Karin Lindhammar, sekreteraren Björn Wallin samt Jan Henrik Bergqvist. Flera tal hölls varefter kransnedläggning skedde. Musikkåren från högvaktsavlösningen, Malmö brandkårs musikkår i stiliga uniformer, spelade tre marscher varav en var Benny Andersson nykomponerade ”Marsch pannkaka”, som vid högvaktsavlösningen på Yttre Borggården samma dag haft uruppförande. Under musikkårens spel ökade publiken snabbt till det dubbla!

 • 2008-06-12

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Lars Bratts jordfästning i Djursholms kapell.

 • 2008-06-07

  Fältjägargruppen genomförde högvakt

  Den 7 – 8 juni gick Fältjägargruppen tillsammans med förstärkning ur Västernorrlandsgruppen högvakt. Arméns trumkår stod för musiken.

  Det var en mycket solig högsommardag. Ett trettiotal medlemmar i FFjS med anhöriga hade samlats för följa högvaktsavlösningen på sina sedan åratal reserverade platser. Chefen Fältjägargruppen (UG 22 – Utbildningsgrupp 22) övlt Sven Mattsson informerade innan avlösningen den flerhundrahövdade publiken om högvakten, Fältjägargruppen osv.

  Avlösningen genomfördes utan intermezzo.

  Efter genomförd pågång av Fältjägargruppens högvakt bjöd de på kaffe och tårta på högvaktsterrassen. Flera tiotals anhöriga till högvaktsstyrkan var också närvarande och njöt i solskenet.

  Vädret, Stockholm, Fältjägargruppen och Arméns trumkår hade låtit oss njuta av en väl genomförd högvaktsavlösning.

 • 2008-03-11

  Årssammanträde

  God anslutning, 30 medlemmar! Sammanträdet öppnades av ordföranden Thor-Lennart Loo, vi åhörde i givakt regementets marsch och ordföranden läste avsnitt ur Jämtlands jakt. Parentation hölls över avlidna medlemmar.

  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes. Till ny ledamot av styrelsen valdes Bo Gunnarson och till ny suppleant valdes Emilie Tonogai. I övrigt skedde omval av ordförande och övriga ledamöter.

  Till hedersledamot valdes Sixten Nilsson.

  Till hedersmedlemmar beslöt årssammanträdet kalla följande medlemmar:
  Carl Gustaf Asplund
  Carl Erik Asplund
  Christer Brant-Lundin
  Sixten Clarholm
  Bengt Ekeroth
  Sture Fornwall
  Peter Grönlund
  Kjell Lagerström
  Harry Mogren
  Hugo von Sydow
  Widar Wågeland
  Tore Åberg

  Kvällen avslutades med middag i Pelarsalen, varefter brigadgeneral Anders Brännström vid kaffet berättade om Försvarsmaktens utlandsengagemang, varefter en livlig och intressant diskussion uppstod.

 • 2008-02-05

  Fältjägarlunch

  Fältjägarlunchen denna dag blev ovanligt välbesökt då vi samlade 26 fältjägare med damer. Medlemmen Kåre Engström höll ett mycket intressant föredrag om sina många år utomlands som företagsledare i Sydamerika, i Centralamerika och i Asien.

 • 2008-01-31

  Styrelsesammanträde på Kaffegillet, Gamla Stan

  Styrelsen sammanträdde med mycket god närvaro och förberedde vårens aktiviteter inkl. årsmötet med budgetuppföljning, verksamhetsberättelse och ny budget. Därefter åt vi på egen bekostnad husets lunch tillsammans

 • 2007-12-12

  Fanvakt vid jordfästning

  Fanvakt från föreningen vid Arne Stuberts jordfästning i Gustaf Adolfskyrkan.

 • 2007-12-05

  Jullunch

  Stort deltagande i jullunchen på Militärsällskapet. Sven Boman erhåller SMKRs guldmedalj.

 • 2007-11-14

  Planering 2008

  Internat för styrelsen. Planering av 2008 års program.

 • 2007-11-08

  Filmafton

  Filmafton på Försvarshögskolan, Sverigesalen. Visning av finska filmen ”Framom främsta linjen”. Hedersgäst: Harry Järv. Stort deltagande.

 • 2007-10-16

  60-årsjubileum

  Föreningen firade sitt 60-årsjubileum med en storslagen middag på Kavalleriofficersmässen på K 1, Lidingövägen. Gäster var inbjudna med damer från Östersund, Boden och Stockholm. Välgångsönskning från H.M. Konungen upplästes liksom från medlemmar i förskingringen.

  Tal hölls av värden Thor-Lennart Loo, Åke Hjelm, ordförande för Fältjägarföreningen i Östersund, Knut Björkenstam, banérförare för I 14 kamratförening i Stockholm, Erik Wrangel, John Ericsson Sällskapet, samt Kristian Bouveng, tjänsteförrättande chef Fältjägargruppen, Frösön. Sune Birke, ordförande i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, överlämnade till vår förening sin förtjänstplakett i guld samt delade ut organisationens förtjänsttecken i guld till medlemmarna Sixten Nilsson, Lennart Levin, Björn Wallin samt Thor-Lennart Loo. Fanfarer blåstes av regementstrumslagare Olle Hermansen, chef för Livgardets dragontrumpetarkår. Överste Jan Mörtberg, chef Norrbottens regemente, höll tacktal för maten.

 • 2007-09-19

  Styrelsesammanträde på Kaffegillet i Gamla stan

  8 närvarande ledamöter. Genomgång av budgetläget. Ökade intäkter tack vare flera nya medlemmar och gåvor. Medlemsregistret reviderat. Beslöts göra ett nytt utskick för att samla in medlemmars e-postadresser. Förberedelser för Högtidsmiddagen 16 oktober. Redovisning av tänkt innehåll i nästa nummer av Fältjägarbulletinen med beräknad utgivning kring nyår. Genomgång av frågor kring styrelsens kommande planeringsinternat.

 • 2007-09-05

  Framgångsrik kvinnlig officer höll lunchföredrag

  17 medlemmar lockades till Militärsällskapet denna dag för välsmakande husmanskost. Övlt Laura Swaan Wrede, som just nu tjänstgör på Högkvarteret, höll ett fängslande föredrag om sin envisa kamp att nå officersyrket och senare erfarenheter av att som kvinna i en mycket mansdominerad värld, icke minst vid alla hennes utlandstjänstgöringar, klara av allehanda situationer. Åhörarnas skrattsalvor var många!
  Läs mer om lunchen under genomförda aktiviteter.

 • 2007-08-17

  Studieresa till Nowodwor utanför Warszawa

  Med Fältjägarföreningen i Östersund som researrangör deltar ett flertal medlemmar från vår förening i den resa som bl.a. skall föra oss till slagfältet vid Nowo Dwor (så skriver polackerna namnet numera), där fältjägarna deltog och vann en viktig batalj mot polska trupper år 1655. Detta är anledningen till att namnet Nowodwor och årtalet fått föras på regementets fana sedan 1902. Studieresan för gruppen också till andra historiska platser i norra Polen vilket sedermera kommer att redogöras för här på hemsidan.

 • 2007-08-16

  Inbjudningar

  Till högtidsmiddagen inbjudna hedersgäster får sina inbjudningar per post.

 • 2007-08-13

  Postutskick med höstens program

  Alla medlemmar får denna dag höstens programblad med särskild inbjudan till föreningens Högtidsmiddag med anledning av föreningens 60-årsjubileum. Blankett bifogas för uppdatering av medlemmarnas post- och e-postuppgifter, födelsedata m.m. inkl. svarskuvert.

 • 2007-07-31

  John Ericssons födelsedag

  I strålande solsken celebrerades uppfinnaren och fältjägarofficeren John Ericssons födelsedag med en ceremoni vid statyn på Nybroplan. Tal hölls av Kjell Åke Dahlberg, ordförande i John Ericsson Sällskapet, redaktör Erik Lidén samt av Militärattachén vid US Embassy. Kransnedläggning. Föreningens fana fördes av vår förste fanförare. Arméns Musikkår medverkade vid ceremonin och spelade tre marscher, bl.a. Jämtlands Flygflottiljs marsch. Åskådarna uppgick till minst ett hundra personer.

 • 2007-07-05

  Styrelsesammanträda inför 60-årsjubileum

  Ett arbetsutskott inom styrelsen sammanträder hemma hos ordföranden och planerar högtidlighållandet av föreningens 60-årsjubileum.

 • 2007-06-13

  Nordiskt Militärt Kamratföreningsmöte på Bornholm.

  250 deltagare. Föreningen representeras av Jan Henrik Bergqvist.

 • 2007-05-16

  Studiebesök på Livgardet.

  Föreningens vårutflykt hade som mål Livgardet med Swedint i Kungsängen. I ett strålande vårväder blev vi mötta av Chefen Öv Svante Borg, som varit officer på vårt regemente. I en modern samlingssal gav han oss en bred och intressant redovisning av Livgardets olika arbetsuppgifter, varefter vi bjöds på en fin lunch på mässen där andra f.d. fältjägarofficerare, men som nu var livgardister, gjorde oss sällskap, vilket vi alla uppskattade.

  Efter lunchen fick vi en genomgång av ett kompanis vardag, besökte en kompaniförläggning och följde sedan utbildning i vård av en pansarbandvagn. Därefter stod en buss till hands som tog oss till den moderna anläggningen för strid i ort där det också övas med skarp ammunition. Dagen avslutades på Swedint där vi fick se ett övningsmoment spelat på en stor databildsskärm. De som inte var med på detta studiebesök missade ett mycket lyckat arrangemang.

 • 2007-04-30

  Konungens födelsedag.

  Trettiotalet medlemmar med anhöriga samlades traditionsenligt på Kaffegillet och åsåg därefter på reserverad plats den högtidliga högvaktsavlösningen på Yttre borggården.

  Pågående vakt ur: Livgardet / MP, Kungsängen

  Avgående vakt ur: Livgardet / 6.kompaniet, Kungsängen

  Arméns Musikkår, Arméns Trumkår samt Livgardets dragontrumpetare medverkade. Soligt och festligt.

 • 2007-03-13

  Årsmöte på K 1 mäss.

  32 medlemmar närvarande.

  Nya stadgarna fastställs.

  Avgående kassören Bo Vesterlund avtackas med föreningens hedersutmärkelse, fältjägarstatyetten.

  Föreningens nya ansikte utåt, vår hemsida på Internet presenterades. Många uppskattande kommentarer.

  Högtidsmiddag. Hedersledamoten och förre ordföranden Carl Björeman håller trevligt tal och tackade för maten.

  En CD-kopia med en gammal inspelning med Kungl. Jämtlands fältjägarregementes egen musikkår från sent 1950-tal överlämnas till föreningen av Jan Henrik Bergqvist.

  Därefter berättade nyvalde kassören Arne Sjöblom om en del av sina utlandsupplevelser i sin stabsbefattning UNFICYP på Cypern, i UNIFIL i Libanon och i Bosnien.

 • 2007-02-05

  Lunch på Militärsällskapet

  20-talet medlemmar närvarande.

  Överste Nils Förander berättar om verksamheten vid Folke Bernadotteakademin.

 • 2007-01-31

  Styrelsen sammanträtt

  Genomgång av reviderade stadgeförslaget.

  Redovisning av Fältjägarbulletinens innehåll.

  Planering inför årsmötet.