Årsprogram 2020

DatumAktivitet  
20 januariLunch och styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
13 februariLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Jenny Marklund chef för totalförsvarssektionen i Försvarmakten över ämnet "Uppbyggnad av totalförsvaret", därefter styrelsemöte.
12 marsÅrsmöte Militärsällskapet med föredrag av generalmajor Lena Hallin chef MUST över ämnet "Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten".
22 aprilLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.
30 aprilH. M. Konungens födelsedag.
29 majFörsvarsmakten högtidlighåller VETERANDAGEN.
Allmän flaggdag.
31 juliCeremoni vid Nybroplan på John Ericssons födelsedag.
24-27 augustiMedlemsresa till Finland med besök bl. a. vid Nylands Brigad
16 septemberStyrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
15 oktoberMiddag och höstmöte, preliminärt på K 1 med föredrag enligt senare bestämmande.
12 novemberLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.