Årsmöte

Aktivitet: Årsmöte
Plats: Lidingövägen 28
Beskrivning: Kallelse till föreningens årsmöte på Kavallerimässen, Lidingövägen 28 med efterföljande middag. Samling kl. 17.30, årsmöte kl. 18.00.
Meny: Förrätt med öl, varmrätt (renfilé) kaffe med kaka.
Efter middagen informerar C I 19 och C Militärregion Nord, överste Mikael Frisell, om försvarssamarbetet på Nordkalotten och fredsarbetet i Mali.
Vår ordförande Thor-Lennart Loo om överste Gustaf Adolf von Siegroth, en av 1700-talets mest omtalade officerare, som bland annat varit chef för Jämtlands fältjägarregemente och senare blivit generallöjtnant.

Anmälan genom förskottsbetalning
Börjar: 17:30
Datum: 2017-03-15