Årsmöte

Aktivitet: Årsmöte
Plats: Kavallerimässen, Lidingövägen 28
Beskrivning: Kallelse till föreningens årsmöte på Kavallerimässen, Lidingövägen 28 med efterföljande middag. Samling kl. 17.30, årsmöte kl. 18.00. Efter middagen redovisar C I 19 och C Militärregion Nord. överste Mikael Frisell läget i norra Sverige, d.v.s. halva riket.

Börjar: 18:00
Datum: 2016-03-16