18 mars Årsmöte

FFjS höll som brukligt de senaste åren sitt årsmöte på Kavallerimässen – K 1.

Drygt 30 medlemmar kom till årsmötet.

Årsmötet inledes traditionsenligt med att Fältjägarregementets marsch åhördes stående och föreningens fana fördes i giv akt.

Föreningens ordförande Thor-Lennart Loo läste därefter en strof ur Tegners dikt ”Sång för Fältjägare”.

Ordföranden höll därefter parentation över följande bortgångna medlemmar som kommit till föreningens kännedom:

Anders Bragée 88 år, Stockholm – Lars Bratt 94 år, Täby – Bengt Ilion 86 år, Stockholm – Volker Kretschmer 65 år Täby – och Markku Sieppi 68 år, Bromma.

Till föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för kommande arbetsår valdes Thor-Lennart Loo. Övriga styrelsemedlemmar och funktion framgår av ”Styrelsen” på hemsidan.

Till nya hedersmedlemmar, på styrelsen förslag, valdes Birgit Bergström och Karin Lindhammar.

En god måltid avnjöts i den fantastiskt fina matsalen.

Carl Björeman avslutade kvällen med att på sitt alldeles speciella sätt och med mycket humor berätta om försvarbesluten – det politiska och militära spelet bakom – som lett fram till dagens försvar.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede