30 april Högvakt

FFjS fortsätter den gamla traditionen att följa högvaktsavlösningen på H.M. Konungens födelsedag den 30 april.

För andra året i rad deltog föreningen även med föreningsfanan, vilket väckte viss nyfikenhet från bl.a. hovets personal.

Samling skedde i vanlig ordning i Kaffegillets källare, Trångsund 4 (Intill Storkyrkan) kl 10.00. Till att börja med så var vi endast 15 st närvarande men när vi nådde våra reserverad platser på yttre  borggården strax efter kl.11 så var vi 27 stycken ”Fältjägare”.

Under kaffet informerade vice ordf. Michael Calmhede om FFjS kommande aktiviteter samt framförde hälsningar från några fältjägare. Carl-Erik Asplund berättade om den debatt som pågår i Östersund om att röja upp F 4 gamla skjutplats. Sven Boman informerade om de aktiviteter som sker i Bleckåsen i slutet av juli med anledning av 1809 års krig och den eldupphörsuppgörelse som skedde där mellan Sverige och Norge.

Vädret var strålande med solsken, en klarblå himmel, vindstilla och +19 °C. Det fanns alla förutsättningar för en angenäm och händelserik högvakt – och det blev det.

FFjS 1. fanförare Jan Henrik Bergqvist och 2. fanförare Bo Gunnarson förde FFjS fana med bravur.

Avgående och pågående högvaktsstyrkor kom från Livgardet.

Musik och figurativ mascher framfördes av Arméns trumkår, Armens musikkår och Livgardets Dragonmusikkår (beriden).

KL. 12.00 sköts salut med 21 skott från Skeppsholmen med anledning av HMK Carl XVI Gustavs födelsedag.

En fd I 5 officer Ulf Schröder gjorde sin sista tjänstgöringsdag som chef Livgardesbataljon. Vi önskar honom lycka till i sin nya tjänst i Kosovo från halvårsskiftet.

Ett stort tack till överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll som ordnat med stolar m.m.

Vi är många som önskar att Fältjägarna – Fältjägargruppen – en dag åter ska kunna utgöra högvaktsstyrkan den 30 april.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede