29 maj Peacekeepers Day

Cirka 75 personer hade samlats för att närvara vid firandet av Peacekeepers Day vid FN-monumentet vid Djurgårdskanalen invid Sjöhistoriska Museet. Stockholm bjöd på sitt finaste försommarväder.

International Day of United Nations Peacekeepers instiftades av FN 2002 i syfte att:

  • hedra personal som deltar/deltagit i internationella fredsbevarande operationer.
  • högtidlighålla minnet av omkomna i internationella fredsbevarande operationer.

Ceremonin startade med inmarsch av honnörsstyrkan samt Arméns musikkår (AMK). Därefter kommenderade Ceremonimästaren ”givakt” och tre appeller blåstes av AMK.

ÖB general Sverker Göranson tog därefter befälet och inspekterade tillsammans med Pöint Jörgen Holmlund, C RKP Utlandssektion honnörsstyrkan. AMK spelade därefter Svenska Arméns paradmarsch och tal hölls av bl.a. ÖB.
ÖB sa bl. a. följande: ”Nästan 100 000 svenskar har deltagit i olika fredsmissioner. 79 svenskar har stupat/omkommit. Nu är 950 svenskar i utlandstjänst. ÖB är övertygad att vi har uppgifter ännu i framtiden.”

Innan kransnedläggningen spelade AMK ”Bred dina vida vingar”.

ÖB, C RKP Utlandssektion, Arméinspektör genmj Berndt Grundevik, Bo Wranker från Förbundet Fredsbaskrarna Sverige, representanter för Kongo Veteranerna, UNEF kamraterna och Blue Berret MC lade ner kransar. Trumpetare ur AMK spelade ”tapto signal” (en signal för varje kransnedläggare) och under hela ceremonin spelades dova trummor.

När samtliga kransar är nedlagda genomfördes ”Honnörssalut” två honnörssalvor om 6 skott.

Öv 1 Bo Wranker, Förbundet Fredsbaskrarna Sverige höll tal till årets Peacekeeper of the Year – Maria Sääf – som utsetts av en enig jury. Hon kunde tyvärr inte närvara.

Fd ÖB general Håkan Syrén fick mottaga Board of Nordic Blue Berets guldmedalj för sina insatser av Öv 1 Bo Wranker, Förbundet Fredsbaskrarna Sverige.

AMK slog ”Korum! Slag!” och Livgardets regementspastor Lisa Mobrand höll sin betraktelse.

Ceremonin avslutades med att ÖB och C RKP utlandssektion tackade övriga kransnedläggare och honnörsstyrkan och AMK avmarscherade.

Det var en gripande minnesstund där anhöriga till omkomna var speciellt inbjudna och det hade ordnats ett speciellt anhörigprogram för dem under dagen.

Tyvärr så fanns information om Peacekeepers Day mindre än 24 timmar innan ceremonin på FM hemsida – skärpning! Detta kan vara ett skäl till att det i förhållande till firandet av FN-dagen var så pass få deltagare.

Bakgrund till Peacekeepers Day:

– ”United Nations Peacekeepers Day was established in 2002 by a General Assembly resolution designating 29 May – the date in 1948 when the first United Nations peacekeeping mission, the United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), began operations in Palestine – to pay tribute to all men and women who have served and continue to serve in United Nations peacekeeping operations, for their high level of professionalism, dedication and courage, and to honour the memory of those who have lost their lives in the cause for peace. Källa: UN’s officiella hemsida: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/obv624.doc.htm

”On 29 May 1948, the Security Council, in resolution 50 (1948), called for a cessation of hostilities in Palestine and decided that the truce should be supervised by the UN Mediator, with the assistance of a group of military observers”.

UNTSO’s förste chef kallades mediator (fredsmäklare) och var greve Folke Bernadotte. Bl.a. för att hedra hans minne har alla senare chefer för UNTSO haft titeln Chief of Staff (COS). Folke Bernadotte mördades den 17 september 1948 av den s.k. Sternligan.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede