24 november, filmkväll: Rukajärven tie

När föreningen genomförde sin tredje filmafton i Försvarshögskolans lokaler var det i det närmaste 60 personer närvarande.

Även denna gång visades en finsk film, en film som låtit tala om sig såsom något i särklass. Filmen, som var två timmar lång, hade i Finland erövrat sju Jussistatyetter. Den sakkunnige Jan Molin, styrelseledamot i Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening, inledde kvällen med att ge en allmän information om Sovjets påtryckningar på Finland om markavträdelser på Karelska näset och avträdelse av Hangöområdet i utbyte mot områden öster om Kajana, krav som Finlands regering avvisade. Jan Molin fortsatte att berätta om 14:e divisionens uppgift och organisation då det s.k. Fortsättningskriget inleddes år 1941 och där filmens huvudaktör, Avdelning Perkola, utgjorde en spjutspets in i de sovjetiska linjerna vid 14:e divisionens anfall. Filmen grundar sig på Antti Tuuris roman ”Elämä Isänmaalee” och verkliga händelser.

Denna spännande film höll utan minsta tvekan sitt auditorium vaket under hela speltiden och sannolikt var de flesta känslomässigt berörda av de konflikter och den sorgbearbetning som speglades i filmen. När filmen var slut var det knäpptyst i lokalen och många satt kvar en stund för att samla sin tankar innan det var dags att återvända hem eller gå till mässen för en kall öl. Vid samlingen på mässen togs bl.a. upp frågan om ledarskapet och relationen mellan soldaterna och officeren, som var reservofficer. Det framhölls av Jan Molin att kompanier och plutoner ofta bestod av män från samma trakt där chefen hade en naturlig auktoritet därför att han var bygdens lärare. Därför tilltalades officeren Herr Löjtnant även i fält.

/ JHB

Se några videoklipp

För fakta om kommendören för 14 div Erkki Raappana

För fakta om finska fortsättningskriget

SKOLBIOS LÄROMATERIAL VÄGEN TILL RUKAJÄRVI (RUKAJÄRVEN TIE)

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede