20 okt höstmöte på Kavallerimässen

28 medlemmar kom på förenings höstmöte och några för första gången – glädjande. Efter sedvanlig samling med dryck och förbrödring lämnades ordet till chefen Livgardet överste Håkan Hedlund.

Håkan Hedlund har under tiden november 2008 – april 2009 varit chef för den svenska styrkan i Afghanistan. Tyskland är s.k. lead nation inom det område Regional Command North RC (N) som den svenska styrkan verkar i. I RC (N) är drygt 4 500 soldater stationerade. Övriga nationer i RC (N) är Norge, Ungern och Finland. Större delen av den svenska styrkan finns på den nybyggda campen i Mazar-i-Sharif eller så har de sin utgångspunkt från ett av de så kallade PO (Provincial Office) i provinserna. Den svenska personalen är omkring 400 förstärkt med cirka 80 finländare.

I förberedelserna ingår flera dagars utbildning i Afghanistans historia, språk, sedvänjor m.m. Vid övningar är figuranterna afghaner. Allt för att göra det så verklighetstroget som möjligt.

Bilderna och föredraget beskrev på ett utomordentligt sätt den oftast mycket svåra terräng och extrema klimat som de svenska soldaterna i ISAF-styrkan får verka i. Hotbilden har blivit värre. Afghanistan är ett samhälle väsensskilt från vårt. Det är hela tiden svåra avväganden mellan skydd och verkan. I ena uppdraget är det fotpatrull som gäller för att i nästa färdas i bepansrade fordon. Behövs flygunderstöd så finns det tillgängligt. Sällan har svenska soldater i modern tid ställts inför så svåra uppgifter.

Det är inte lätt att på en knapp timme beskriva en så komplex verksamhet som den försvarsmakten gör i Afghanistan, men Håkan Hedlund lyckades utomordentligt bra. Föredraget var mycket uppskattat av föreningens medlemmar.

Middagen bestod av oxfilé, portvinssås, potatisgratäng och sallad. Det var underbart gott.

Efter middagen orienterade chefen Fältjägargruppen överstelöjtnant Sven Mattsson om förändringen och verksamheten inom kasernområdet och övningsfältet. Nästa höst skall glädjande nog 40 rekryter utbildas inom Fältjägargruppen på Frösön. Fältjägarna är tillbaka på ursprunglig plats. Troligen i början av juni nästa sommar kommer det nya museet i Optand att invigas. FFjS blev inbjudna att närvara vid invigningen.

Kvällen avslutades i fältjägaranda med kaffe och avec.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede