5 november Fältjägarlunch

Jan Ulinder fd yrkesofficer, redovisade sin utredning om fjällolyckan 1944 i Anarisfjällen då fyra Fältjägare omkom.

Utredning har tillkommit på uppdrag av de anhöriga till en av de omkomna Hans Östergren. Dessa representerades av brorsonen Peter Östergren med hustru.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede