19 november filmkväll Tali-Ihantala

Drygt 70 personer bevistade filmkvällen på FHS.

Filmen som visades var Tali-Ihantala – Slaget om Finland 1944. Den bygger på verkliga händelser. Den handlar om de mycket svåra avvärjningsstriderna på Karelska näset under två veckor i juni-juli 1944 det största slaget i Nordens historia. Finlands öde hängde på en skör tråd. Med okuvlig vilja och genom enorma uppoffringar lyckades de finska soldaterna och dess armé att avvärja Sovjets massiva attack.

För Finland dog och sårades 8 500 soldater. Röda armén miste cirka 25 000 soldater. Därtill förstördes drygt 200 sovjetiska stridsvagnar och 400 sovjetiska flygplan sköts ner.

Filmen introducerades av Jan Molin som är en av filmens skapare. Han beskrev på ett informativt sätt det politiska och militära läget, styrkeförhållandena och stridens förlopp. Jan är styrelsemedlem i Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening.

Det var en mycket tagen och nöjd publik som efter filmen samlades i FHS pub för ta en öl och äta en macka.

Deltagarna fick vid den avslutande frågestunden en hälsning via telefon från och kunde också ställa frågor till veteranen och hjälten – den siste –  den dåvarande frivillige svenske plutonchefen och senare övlt Orvar Nilsson. Detta var sannolikt hans sista offentliga framträdande. Orvar Nilsson 89 år avled en kort tid därefter den 21 december.

Boken om filmen.

Se några videoklipp.

Läs om slaget vid Tali-Ihantala

Några fakta om chefen IR 61 överstelöjtnant Alpo Marttinen.

Läs Stefan Forss artikel: ”Vägen till Helsingfors blockerades vid Tienhaara”.

Männen som stoppade Sovjet. Artikel från SvD 2004 och 2009.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede