8 november. Filmafton

En filmafton genomfördes i november då den vida omtalade finska filmen Framom främsta linjen visades. Inbjudan hade sedan flera månader gått ut till alla andra kamratföreningar, militära skolor och Högkvarteret, varför publiktillströmningen blev god. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) var representerade och sålde ur sin rika bokproduktion.

Hedersgäst under kvällen var Harry Järv, legenden från Fortsättningskriget, som avgjorde Finlands framtid som ett fritt land.

Fakta om filmen.

Se några videoklipp.

Harry Järv: Permanent patrullverksamhet – en dagbok i bild (Scriptum, Vasa 2000, 120 s). Recension av fil dr Stefan Forss, publicerad i KKrVAHT nr 4 2000.

Några fakta om chefen IR 61 överstelöjtnant Alpo Marttinen.

Harry Järv 88 år avled den 21 december 2009 i sviterna av en hjärtattack.

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede