5 september: Lunch på Militärsällskapet

Övlt Laura Swaan Wrede dragplåster vid fältjägarlunch!

Det var inte utan viss nyfikenhet som vi hade samlats till lunch på Militärsällskapet den 5 september. I samband med kaffet började Laura, klädd i sin brokiga fältuniform, berätta om sin fixa idé sedan tidiga tonår – att bli officer! Redan som 14-åring lyckades hon övertyga I 12 att ta emot henne som PRYO och i en andra omgång även I 11. Laura kom att tillhöra den första generationen unga kvinnor som begärde att få göra värnplikten – och med påtaglig envishet lyckades hon.

Hennes karriär har präglats av rättframhet gentemot manshierarkin inom försvarsmakten och hon har vunnit stor aktning för sitt sätt att som kvinna tackla olika situationer. Vid utlandstjänstgöringar har hon särskilt brutit isen i en mansdominerad militär värld, men även visat att kvinnor i försvaret har en viktig mission att fylla t.ex. vid kontakt med civilbefolkningen, icke minst den halva del av befolkningen som inte syns i muslimska länder, d.v.s. kvinnorna. Många dråpliga situationer fick oss att skratta hjärtligt, speciellt då Laura berättade om sin tjänstgöring som FN-observatör (UNMO) i Mellersta Östern.

Laura, gift tvåbarnsmor, tjänstgör nu på Högkvarteret och kommer från nyår att ingå i The Nordic Battle Group med en sannolik mission i Afrika.