16 oktober. Vårt 60-årsjubileum

Det var fest, det var glans när föreningen högtidlighöll sitt 60-årsjubileum den 16 oktober 2007 med middag på Kavalleriofficersmässen på K 1 på Lidingövägen.

Medlemmar i stor mängd samt särskilt inbjudna gäster kom från när och fjärran. I vimlet av festklädda herrar och damer kunde vi återfinna t.ex. chefen för Norrbottens regemente, överste Jan Mörtberg, ordföranden för Fältjägarföreningen i Östersund Åke Hjelm med hustru Boel, chefen för Livgardet, överste Svante Borg med Tina Nylén, tjf. chefen för Fältjägargruppen, övlt Kristian Bouveng med Else-Marie Lindgren, ordföranden för Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, kommendör Sune Birke med hustru Elisabeth samt banérföraren från Hälsinge regementes kamratförenings stockholmsavdelning, Knut Björkenstam med hustru Agneta. Ur de egna medlemsleden kunde vi speciellt glädja oss åt närvaron av överste 1. Ingvar Gustafsson med hustru Sonja, Cecilia Herman-Nilsson, Karin Lindhammar (dotter till Erland Lindhammar, tidigare fältjägare och senare chef Västernorrlands regemente), förre regementschefen, Sture Fornwall samt hedersmedlemmarna Carl Björeman och Stig Malmros med hustru Britta.

Chefen för Livgardets Dragontrumpetarkår, regementstrumpetare Olle Hermansen hade engagerats av festkommittén och kallade med en trumpetsignal oss alla till borden. Med I 5 igenkänningssignal äskade han senare tystnad för Hans Majestät Konungens skål. Till ordföranden, överste 1. Thor-Lennart Loos högtidstal överraskade han med P 10-signalen (Thor-Lennart hade ju varit chef för Södermanlands regemente!) samt därefter varierande signaler när gratulanter hyllade föreningen. Bland erhållna gåvor till föreningen var ett antal frinätter i Storvallens stugor i trakten av Storlien. Ett vackert hyllningstelegram hade inkommit från hedersmedlemmen H.M. Konungen och brev med hälsningar från många andra medlemmar, vilka var förhindrade att närvara.

Borden var vackert dukade i den stiliga mässen, som torde vara den ståtligaste i sitt slag i Sverige och flinka ungdomar skötte serveringen på ett trevligt sätt. Renfilén och vinet avnjöts och många skålar utväxlades. Så kom ytterligare en signal och ordföranden för SMKR, kommendör Sune Birke hyllade föreningen med SMKRs plakett i guld samt dekorerade därefter fyra väl förtjänta medlemmar av vår förening med SMKRs förtjänsttecken i guld. De belönade var Sixten Nilsson, Lennart Levin, Björn Wallin samt Thor-Lennart Loo. (Sven Boman, som inte kunde närvara, tilldelades samma förtjänsttecken vid föreningens jullunch). Det blev fanfar för varje medaljör och kamerorna blixtrade. När middagen omsider led mot sitt slut äskade Olle Hermansens trumpet ånyo till lystring och kvällens toastmaster påannonserade överste Jan Mörtberg, som höll ett trevligt och tankeväckande tacktal.

Ordförande Thor-Lennart Loos högtidstal

Ordförande Thor-Lennart Loos jubileumstal

Klicka på respektive bild för att förstora den.

Foto: Michael Calmhede