Aktiviteter

Föreningen Fältjägare i Stockholm hade idag – 13 februari 2020 – förmånen att höra Jenny Marklund föreläsa under rubriken ”Uppbyggnaden av totalförsvaret”.
Jenny är chef för totalförsvarssektionen vid Högkvarterets ledningsstab.

Vice ordförande Bengt-Ivar Kron tackar och överlämnar föreningens jubileumsbok.


Flera aktiviteter är av tradition årligen återkommande. Styrelsens inställning är dock att det är medlemmarna som formar programmet, varför vi är helt öppna för nya initiativ och idéer.

Kommande aktiviteter

Till samtliga aktiviteter sker anmälan till sekreterare Åke Edler senast tre vardagar före respektive aktivitet – vid årsmötet dock en vecka i förväg.
Alternativt 070-696 12 92.

Program 2020

DatumAktivitet  
20 januariLunch och styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
13 februariLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Jenny Marklund chef för totalförsvarssektionen i Försvarmakten över ämnet "Uppbyggnad av totalförsvaret", därefter styrelsemöte.
12 marsÅrsmöte Militärsällskapet med föredrag av generalmajor Lena Hallin chef MUST över ämnet "Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten".
22 aprilStyrelsemötet inställt!
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.
30 aprilIngen samling före firandet av kungens födelsedag.Eventuellt inställs samlingen på Borggården.
H. M. Konungens födelsedag.
29 majFörsvarsmakten högtidlighåller VETERANDAGEN.
Allmän flaggdag.
31 juliCeremoni vid Nybroplan på John Ericssons födelsedag.
24-27 augustiMedlemsresa till Finland med besök bl. a. vid Nylands Brigad
16 septemberStyrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
15 oktoberMiddag och höstmöte på Militärsällskapet med föredrag enligt senare bestämmande.
11 novemberLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.