Aktiviteter

Fältjägare!

 

Föreningen Fältjägare i Stockholm vill på detta sätt bjuda in till föreningens höstmöte den 15 oktober, med föredrag och middag, på Militärsällskapet, Valhallavägen 104.

En viktig punkt för höstmötet är att formellt avsluta verksamhetsåret 2019 och fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Kallelse med anvisningar för anmälan m m finns här.

Anmälan till höstmötet via e-post till ake.edler@outlook.com eller till sekreteraren Åke Edler, telefon 070-696 12 92 senast 6 oktober.

Förskottsbetala 550 kronor/kuvert till plusgirokonto 35 19 38-6 senast 6 oktober.

Föredragshållare är fältjägaren och riksdagsledamoten Jörgen Berglund, som talar om arbetet inför försvarsbeslutet 2020.

En introduktion till ämnet, baserat på det kompletterande budgetunderlag som Försvarsmakten lämnade i mitten av juli, läs här.

Militärsällskapet har vidtagit åtgärder med anledning av den pågående pandemin. Vid middagar lämnas luckor i bordsplaceringen som innebär att ingen sitter mittemot någon annan.

Möteshandlingar sänds ut senast den 10 oktober, till de som anmält sig till mötet.

Välkomna till höstmötet!

Med fältjägarhälsningar!

// Åke Edler
Sekreterare FFjS

Föreningen Fältjägare i Stockholm hade idag – 13 februari 2020 – förmånen att höra Jenny Marklund föreläsa under rubriken ”Uppbyggnaden av totalförsvaret”.
Jenny är chef för totalförsvarssektionen vid Högkvarterets ledningsstab.

Vice ordförande Bengt-Ivar Kron tackar och överlämnar föreningens jubileumsbok.


Flera aktiviteter är av tradition årligen återkommande. Styrelsens inställning är dock att det är medlemmarna som formar programmet, varför vi är helt öppna för nya initiativ och idéer.

Kommande aktiviteter

Till samtliga aktiviteter sker anmälan till sekreterare Åke Edler senast tre vardagar före respektive aktivitet – vid årsmötet dock en vecka i förväg.
Alternativt 070-696 12 92.

Program 2020

DatumAktivitet  
20 januariLunch och styrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
13 februariLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag av Jenny Marklund chef för totalförsvarssektionen i Försvarmakten över ämnet "Uppbyggnad av totalförsvaret", därefter styrelsemöte.
12 marsÅrsmöte Militärsällskapet med föredrag av generalmajor Lena Hallin chef MUST över ämnet "Militära underrättelse-och säkerhetstjänsten".
22 aprilStyrelsemötet inställt!
Lunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.
30 aprilIngen samling före firandet av kungens födelsedag.Eventuellt inställs samlingen på Borggården.
H. M. Konungens födelsedag.
29 majFörsvarsmakten högtidlighåller VETERANDAGEN.
Allmän flaggdag.
31 juliCeremoni vid Nybroplan på John Ericssons födelsedag.
24-27 augustiMedlemsresa till Finland med besök bl. a. vid Nylands Brigad
16 septemberStyrelsemöte Blasieholmsrestaurangen.
15 oktoberMiddag och höstmöte på Militärsällskapet med föredrag enligt senare bestämmande.
11 novemberLunch Blasieholmsrestaurangen med föredrag enligt senare bestämmande, därefter styrelsemöte.